© 2019 by Gosia Miernik, proudly created with Wix.com

POLITYKA PRYWATNOŚCI DANYCH OSOBOWYCH.

 

Usługa psychoterapeutychna świadczona przeze mnie w jakikolwiek sposób: ustnie, pisemnie, w formie elektronicznej lub poprzez korzystanie z mojej strony internetowej, będzie przetwarzana zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z 1998 r. (UK) ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych GDPR w celach, dla których została wydana zgoda na świadczenie moich usług.

 

Jestem zarejestrowany w Rejestrze Kontrolerów Danych (ICO) ds. Informacji, dlatego muszę być przejrzysty, w jaki sposób i dlaczego twoje dane osobowe są gromadzone, rejestrowane, przechowywane, jak i kiedy są usuwane.

Rejestracja ochrony danych: ZA537944

JAKIE INFORMACJE SA WYMAGANE

Podczas konsultacji poproszę cię o przeczytanie i podpisanie umowy o usuge

psychotherapeutycznej oraz wypełnienie formularza do zbierania danych osobowych, w tym:

- Imie,

- Adres,

- Data urodzenia,

- Numer telefonu, adres e-mail,

- Ogólny stan zdrowia, szczegóły - GP,

- Oczekiwany wynik terapii

 

POWOD DLA KTOREGO TWOJE INFORMACJE SA WYMAGANE.

 

-Aby zapewnić profesjonalna usługe psychoterapeutyczna.

-Aby zaoferować odpowiednie spotkania, powiadomić o zmianach w spotkaniach lub innych zmianach w moich usługach.

-Aby uzyskać informacje zwrotne na temat usugi psychoterapeutycznej swiadczonej przeze mnie.

-Aby upewnić się, że usuga jest świadczona w najbardziej efektywny sposób.

POUFNOŚĆ - JAKIE INFORMACJE MOGĘ UDOSTĘPNIĆ

 

Wszystkie sesje sa prowadzone poufnie, data, godzina, numer sesji, krótkie notatki zostaną udokumentowane - zgodnie z zasadami etycznymi BACP. Jako wymóg zawodowy pracuję z przełożonym/supervisor - co oznacza, że omawiamy naszą pracę; Używam tylko twojego imienia, nic co mogłoby cię zidentyfikować.

 

Zgodnie z zasadami etycznymi BACP zarówno mój przełożony/supervisor, jak i ja przestrzegamy jego wytycznych dotyczących poufności.

Czasami uczęszczam na spotkania grupowe z innymi terapeutami - twoja tożsamość nie jest ujawniana.

 

Nie będę sprzedawać twoich danych osobistych, ani wykorzystywać ich do celów marketingowych, nie będę udostępniać żadnych informacji o tobie innym organizacjom, z wyjątkiem następujących sytuacji:

 

WYRZADZENIE KRZYWDY- Mogę podzielić się twoimi informacjami z odpowiednimi władzami, jeśli mam powody, by sądzić, że może to zapobiec wrzadzeniu krzywdy tobie lub innej osobie. (Ochrona praw dorosłych, ochrona praw dzieci,  przestępstwa z udziałem dzieci poniżej 18 roku życia).

NARUSZENIE PRAWA - Mogę udostępnic twoje informacje, gdzie jest to wymagane przez prawo (w przypadkach terroryzmu, oszustwa lub prania pieniędzy).

 

BEZPIECZENSTWO TWOJCH DANYCH OSOBOWYCH - PRZECHOWYWANIE.

 

Wszystkie dane osobowe, notatki z sesji są przechowywane w zamkniętej szafce na dokumenty i przechowywane przez okres 7 lat, po czym zostana zniszczone.

Twoje dane osobowe są przechowywane oddzielnie od notatek z sesji.

Twoje dane kontaktowe, takie jak numery telefonów i adresy e-mail, mogą być przechowywane w formie elektronicznej  i archiwizowane w 'Clould' (Wielka Brytania) i usunięte miesiąc po ostatniej sesji.

E-maile, które wysyłasz, nie zostaną zachowane w formie elektronicznej; zostana usunięte lub wydrukowane i umieszczone w twoich dokumentach w ciągu jednego miesiąca od wysłania.

Wszystkie wiadomości tekstowe są usuwane w ciągu miesiąca od wysłania.

 

MOJA STRONA INTERNETOWA

 

Nie używam plików 'cookie' do gromadzenia i udostępniania twoich danych osobowych na mojej stronie internetowej z wyjątkiem:

GOOGLE ANALYTICS - Podobnie jak wiele stron internetowych, które odwiedzasz, używam Google Analytics do zbierania ogólnych, anonimowych danych od wszystkich odwiedzających w celu monitorowania sposobu korzystania z mojej witryny. Gromadzenie i wykorzystywanie tych danych przez Google Inc. podlega ich własnej polityce prywatności.

 

LINKI - moja strona internetowa zawiera linki do innych stron internetowych, które mogą być pomocne i istotne. Jednak po opuszczeniu www.gosiacounselling.com nie mogę być odpowiedzialna za ochronę i prywatność twojch danych.

 

Niestety, przesyłanie informacji przez Internet nigdy nie jest całkowicie bezpieczne, dlatego nie mogę zagwarantować bezpieczeństwa danych przesyłanych do mnie za pośrednictwem formularza wypełnionego na mojej stronie internetowej; każda transmisja odbywa się na własne ryzyko.

 

TWOJE PRAWA

 

Masz prawo poprosić mnie o dostarczenie kopii posiadanych przeze mnie informacji na twoj temat.

 

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (GDPR) masz prawa jako indywidualny podmiot danych osobowych, możesz przeczytać więcej o tych prawach na stronie internetowej ICO.

 

Możesz wycofać swoją zgodę w jaki sposób i jak twoje dane są przetwarzane w dowolnym momencie. Jeśli jednak zrobisz to podczas otrzymywania ode mnie usługi terapeutyczniej, nasza wspolna praca będzie musiała się zakończyć.

 

ZMIANY W NINIEJSZEJ POLITYCE

 

Mogę zmienić przepisy tej politykę prywatnosci i jeśli wprowadzę jakiekolwiek istotne zmiany, postaram się powiadomić cię jak najszybciej.